Tornar

Diagnòstic en bigues de fusta en una masia a Barcelona

07-10-2019
Diagnòstic en bigues de fusta en una masia a BarcelonaDiagnòstic en bigues de fusta en una masia a BarcelonaDiagnòstic en bigues de fusta en una masia a BarcelonaDiagnòstic en bigues de fusta en una masia a BarcelonaDiagnòstic en bigues de fusta en una masia a Barcelona
Diagnòstic en bigues de fusta en una masia a BarcelonaDiagnòstic en bigues de fusta en una masia a BarcelonaDiagnòstic en bigues de fusta en una masia a BarcelonaDiagnòstic en bigues de fusta en una masia a BarcelonaDiagnòstic en bigues de fusta en una masia a Barcelona

Realitzada una diagnosis en bigues de fusta amb el seu corresponent tractament i posteriors reforços estructurals.

En una masia situada en una població propera a Barcelona nostra empresa ha realitzat un treball en diverses etapes.  Inicialment vàrem procedir a la diagnosi estructural, on vàrem utilitzar equipament divers com sensors de so per a esbrinar l’activitat de xilòfags, higròmetres per a verificar l’equilibri higroscòpic així com un resistògraf  que ens va permetre verificar la salut de les bigues així com la seva consistència interna.

Una vegada realitzada aquesta diagnosi vàrem procedir al corresponent tractament de les bigues, per a posteriorment i sempre amb la coordinació d’un arquitecte, vàrem realitzar els reforços de bigues per a retornar la solidesa a la coberta afectada.

Per als reforços de bigues vàrem utilitzar entre d’altres sistemes bigues tipo IPE extensibles, el que va facilitar la maniobra de reparació.