Tornar

NETEJA DE SUPERFICIES

19-04-2020
NETEJA DE SUPERFICIESNETEJA DE SUPERFICIESNETEJA DE SUPERFICIESNETEJA DE SUPERFICIESNETEJA DE SUPERFICIES
NETEJA DE SUPERFICIESNETEJA DE SUPERFICIESNETEJA DE SUPERFICIESNETEJA DE SUPERFICIESNETEJA DE SUPERFICIES
El decapat per sorreig o neteja de superficies és una pràctica molt adequada per a recuperar o netejar superficies en obra adreçada a multitut de materials.

Es tracta d'un sistema que ja evolucionat del conegut xorro de sorra. Aquest últim ja no està permès per riscos laborals traient de sistemes automatitzats, a causa de que durant el procés de sorreig es genera sílice lliure i amb el temps els operaris poden tenir malalties laborals com la silicosi.

Existeixen multiples abrasius a utilitzar depenent de la feina a realitzar, com són, per exemple, l'olivina, el silicat d'alumini, granalles plàstiques o vegetals, bicarbonat, pedra pomes, vidre granulat, microesferes de vidre o de zirconi, granat, corindó marró o blanc, granalles d'acer, etc.

Un altre factor molt important en el resultat final del decapat és la granulometria utilitzada.  Es tracta d'un fenomen equiparable al que passa amb un paper de vidre, quan més gruix sigui el gra més material aconseguirem rebaixar, però també farem més danys a la superficie, especialment si és tova.

I per acabar de complicar el sistema l'últim factor decesiu en un bon acabat és la pressió de treball, a major pressió més ràpid es treballarà, però també es destrueix amb més facilitat la superficie a netejar.  Així que trobar l'equilibri entre aquests paràmetres ens donarà el resultat final.

Podem dir que les aplicacions d'aquest sistema de decapat són tant extentes i limitades únicament per la pròpia imaginació, podent realitzar uns acabat extraordinaris o unes neteges realment profundes que, d'un altre forma seria poc més que impossible de realitzar.

¡Llavors estem davant del sistema perfecte per a decapar!

Com passa en tot a aquesta vida la resposta és rotundament NO. S'ha de tenir molt clar les dificultats o característiques que té aquest sistema.

Compressor
El sistema va impulsat per aire comprimit, per això necessitarem un compressor potent per a poder treballar.  Aquests compressors acostumen a ser de combustió, normalment de gasoil, pel que necessitarem que estigui en lloc bé ventilat, normalment al carrer, ja que aquests compressors acostumen a ser molt pesats i no es poden pujar per les escales.

Pols
Aquest sistema genera molta pols, especialment quan es treballa en interiors, per això no es recomana en llocs habitats.

Superficies toves
És un dels problemes més habituals al que ens enfrontem, i és una de les feines on acostumen a haver més problemes si no se sap que es fa.  En primer lloc, haurem de tenir present que, si tenim que eliminar una pintura dura sobre una superficie tova, per exemple, decapar una porta de pi amb múltiples capes de pintura sintètica, lo normal serà marcar la fusta a causa de que es necessitarà un mínim de pressió que desgastarà la beta tova de la fusta.  Aquest mateix exemple servirà per a d'altres feines semblants on tinguem que eliminar una superficie dura sobre un suport tou o fràgil.

Costos
S'ha de tenir present que per a poder fer aquestes feines és necessari desplaçar una bona quantitat d'equipament, això fa que per a feines molt petites o molt allunyades sigui poc rentable.

Una vegada exposat tot això, podem concloure dient que estem davant d'un sistema fantàstic, que permet uns treballs únics, ràpids i altament respectuos amb el material a treballar.  Això fa que la projecció de micro particules sigui un dels millors sistemes de decapat o neteja en obra, podent retornar a la seva imatge original a infinitat de materials.

També ens poden seguir per instagram @tratamientosgarbi