Tornar

¿Problemes amb tèrmits?

09-04-2020
¿Problemes amb tèrmits?
Els tèrmits tenen la capacitat de fer grans feines sense cridar la nostra atenció.  A causa d'aquesta habilitat hem de tenir una gran conscienciació en la conservació dels elements de fusta que tinguem a les nostres llars, especialment a les bigues de fusta.  De forma que al primer indici, afontem el possible problema amb la major brevetat possible

A les hores com anem a detectar als tèrmits?

Moltes vegades veiem un lleuger canvi a una part de la fusta.  En parquet i bigues, els priers indicis acostumen a donar-se a las àreas properes a la paret. Podem notar diversos canvis: superfícies llises que es tornen rugoses, pintures o vernissos que queden enfosquits o humits, inclús, en ocasions, l'aparició d'un característic fang o unes boletes de color fusta de forma molt localitzada.

També podem veure en moemnts puntuals de l'any les famoses volades de tèrmits, es tracta d'una espècie de formigues negres amb ales llargues que surten de la paret, del terra o de la fusta.  Acostumen a sortir en gran nombre i això sempre és simptoma d'activitat de tèrmits.

Davant d'aquests indicis, és fàcil que comprovem que la fusta en aquest punt té alguna degradació total o parcial.  De ser així, lo més probable és que tinguem tèrmits.  En aquests casos la millor actuació serà trucar a una empresa especialitzada per a que vagi a veure quina solució és la que més s'ajusta a les seves necessitats.  Aconsellem que no experimenti per la seva compte, doncs l'únic que pot aconseguir és que las traslladi a un altre punt de la casa, estenent més el problema que els tèrmits estan ocasionant.  Tingui present que la majoria dels tèrmits no viuen a casa seva, només van a ella a alimentar-se.

S'ha de tenir present que les degradacions provocades per aquests insectes no sempre són fàcilment visibles, per això és altament recomanable que al primer indici contacti amb un professional lo més especialitzat possible per a que pugi confirmar l'atac de tèrmits, així com el seu possible abast i danys provocats a les fustes atacades.  Això serà especialment important quan es tracta de fusta estructural.